Română | English | Italiano
HomePromotionWELFARE CANTEEN
Casa Frenţiu
WELFARE CAFETERIA

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Address:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Phone:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Promotion

WELFARE CANTEEN

WELFARE CANTEEN

Serviciul acordat:
Serviciul Cantina Socială cuprinde următoarele activităţi:
Oferirea mesei este gratuită!
Toate serviciile sunt acordate gratuit într-un mediu decent, accesibil,
prietenos şi nestigmatizant.
Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
• Persoană fără adăpost sau cu domiciliul instabil;
• Persoană care nu realizează venituri;
• Persoană care a împlinit vârsta de pensionare, aflată într-una dintre următoarele situaţii: este izolată social, nu are susţinători legali, este lipsită de venituri;
• Persoană singură;
• Invalizii şi bolnavii cronici;
• Persoană al cărui venit nu depăşeşte 250 lei/lună;
• Persoană al căror cheltuieli de întreţinere a locuinţei depăşesc veniturile, şi/sau asigurarea hranei zilnice pune în pericol stabilitatea financiară;
• Există dorinţa de colaborare, de implicare activă şi de a mobiliza
resursele interioare pentru ieşirea din impas;
• Imigranţi – persoane ale căror domiciliu nu este în localitatea Oradea sau în Romania, dar periodic stau în localitate/ţară şi nu dispun de resursele necesare asigurării unui trai decent.
• Servirea unei mese calde (precum şi mese festive: Crăciun, Paşte).
• Obţinere de acte de identitate sau alte documente oficiale.
• Colaborare cu alte instituţii şi organizaţii de profil şi reprezentarea
intereselor beneficiarilor în faţa instituţiilor.
• Informare cu privire la drepturile legale ale beneficiarilor.
• Facilitarea accesului la duşuri pentru a menţine igiena corporală a persoanelor fără adăpost şi asigurarea unei vestimentaţii adecvate, pături pentru asigurarea confortului minim pe timpul iernii.
• Medierea muncii, contactare telefonică angajator, îndrumare în redactarea unui CV, prezentarea la un interviu.
Documente necesare (în original): act de identitate, adeverinţă de
venit, cupon pensie, cupon ajutor social, scrisoare medicală.
CARITAS EPARHIAL ORADEA ASSOCIATION
IBAN: RO10 BTRL 0050 4205 7261 6902 (EURO)
IBAN: RO06 BTRL 0050 2205 726169XX (USD)
SWIFT: BTRL RO22BHA
Beneficiary data:
NAME: CARITAS EPARHIAL ORADEA ASSOCIATION
STREET: Mihai Pavel 4
410210, Oradea, county. Bihor, Romania
Bank data:
BAN DESIGNATION: TRANSILVANIA BANK
BANK ADRESS: B-DUL DACIA NR 38-40
410346, Oradea
Direcţionează 3,5%
BE DIFFERENT!

VIDEO!
SOCIAL SHOWERS
Support us!
Developed by: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS