Română | English | Italiano
HomePromozioneCasa Frenţiu - Centru rezidenţial
Casa Frenţiu

Contatto

Caritas Eparhial Oradea

Indirizzo:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefono:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Promozione

Casa Frenţiu - Centru rezidenţial

Casa Frenţiu - Centru rezidenţial

Accesul în Centru rezidenţial Casa Frenţiu se realizează conform unor criterii stabilite de furnizorul de servicii sociale, după cum urmează:
Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
* persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani;
* persoane care nu sunt dependente de pat şi care nu necesită îngrijiri speciale;
* persoane care nu se pot gospodări singure;
* persoane care nu sunt înregistrate cu boli cronice care necesită supraveghere şi asistenţă medicală de specialitate în spital sau centru medical;
* persoane care nu suferă de boli psihice sau alte boli care nu le permit integrarea într-un centru social;
* posibilitatea de a contribui, din partea beneficiarului/familiei, cu suma de 2.600 lei/lună
pentru persoanele care nu sunt dependente.
Actele necesare depunerii dosarului:
* cerere de admitere în original scrisă de persoana vârstnică sau de reprezentantul/susţinătorul său legal depusă la sediul asociaţiei:Oradea, str. Ep. M. Pavel Nr. 3, de luni până vineri, între orele 9.00- 15.00;
* certificatul de naştere al beneficiarului (în copie);
* cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului Civil, în copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convenţional, în copie;
* acte care dovedesc venitul persoanei beneficiare şi al familiei acesteia (cupon pensie, adeverinţă salariat, certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale);
* adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că: nu este în evidenţă cu boli infectocontagioase şi nu suferă de boli mintale.
* fişa geriatrică completată de medicul de familie;
* cazier judiciar.
Termen pentru depunerea dosarului: 21 mai 2018, ora 15.00.

Scaricamenti

Direcţionează 3,5%
ESCI DALLA ABITUDINE!

VIDEO!
DOCCE SOCIALE
Aiutaci!
Sviluppato da: Azatech | XHTML valido | CSS valido