Română | English | Italiano
AcasăPromovareLoterie pentru CENTRUL DE ZI IOANIS
Casa Frenţiu
CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Promovare

Loterie pentru CENTRUL DE ZI IOANIS

Loterie pentru CENTRUL DE ZI IOANIS

Loterie pentru Centrul de Zi Ioaniş
Regulament oficial
Art. 1 Organizatorul loteriei
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, înfiinţată în 10 decembrie 2004, prin Hotărârea nr. 92/A/2004 eliberată de Judecătoria Oradea, având codul fiscal RO17085486, reprezentată legal prin pr. Todorean Olimpiu este organizatoarea Loteriei pentru Centrul de zi Ioaniş, denumită în continuare Loterie.
Participanţii la Loterie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului precum şi pe site-ul http://www.caritaseparhial.ro/promotion_10_ro.php
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la alineatul mai sus menţionat.
Art. 2 Locul şi durata desfăşurării loteriei
Loteria se desfăşoară în perioada 01.05.2015 – 01 06. 2015, fiind organizată şi desfăşurată pe teritoriul României. Biletele se pot procura din Librăria Gutenberg, str. Ep. Mihai Pavel nr.4 Oradea, de la sediul asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.3 Oradea precum şi de la voluntarii caritas.
Art. 3 Dreptul de participare
La Loterie poate participa orice persoană fizică de cetăţenie română sau străină. Participarea la loterie are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.
Prin înscrierea în Loterie, participanţii care vor fi desemnaţi câştigători în urma tragerii la sorţi consimt ca numele, prenumele, localitatea de domiciliu precum şi premiul câştigat să fie făcute publice.
Art. 4 Condiţii de participare
Pentru a participa la loterie persoanele trebuie să achiziţioneze bilete de Loterie. Valoarea unui bilet este de 5 lei.
Art. 5 Modul de desfăşurare
          Persoanele fizice cărora li se aduce la cunoştinţă prin diferite mijloace despre desfăşurarea Loteriei trebuie să achiziţioneze pentru a participa la Loterie minim un bilet, care are înscris pe el un număr de la 1 la 5.000. Numărului de pe bilet îi corespunde un număr pe cotor.
Biletele trebuie păstrate pentru a putea revendica premiile în caz de câştig.
În data de 4 iunie 2015 va avea loc extragerea în cadrul căreia vor fi acordate premiile.
Art. 6 Premiile acordate în cadrul Loteriei
Premiile care vor fi acordate în cadrul acestei Loterii sunt următoarele:
Premiul 1 O săptămână la Rimini, Italia, pt. 2 persoane;
Premiul 2 Şcoală auto, categoria B pt. o persoană;
Premiul 3 Un weekend la Coada Lacului pt. 2 persoane;
Premiul 4 O cină pt. 2 persoane la Hanul cu Noroc;
Premiul 5 O cină pt. 2 persoane la Hanul cu Noroc;
Premiul 6 Un robot de bucătărie;
Premiul 7 O pereche încălţăminte - Leonardo;
Premiul 8 O trusă de cosmetice pt. 2 persoane;
Premiul 9 Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane;
Premiul 10. Un pachet cu vitamine pt. 2 persoane;
Premiul 11. Un portofel;
Premiul 12 Un portofel.
Regulamentul excursiei
Excursie de o săptămână pentru două persoane la Rimini (Italia), în luna iulie 2015. Cuplurile sunt acceptate doar dacă sunt căsătorite.
Transport: Se asigură transport dus-întors cu avionul Timişoara (România) - Forli (Italia) sau contravaloarea pentru combustibil în cazul în care se doreşte a pleca cu maşina proprie. Atenţie: asigurarea medicală nu este inclusă!
Cazare: Cazarea celor 2 persoane se va face într-o cameră de oaspeţi aflată în clădirea Caritas-ului Diecezan din Rimini. Camera are 2 paturi, baie proprie. În hol se află un televizor, un frigider, maşină de spălat. (Se vor folosi în comun cu ocupanţii celorlalte camere). Primirea va fi făcută de un voluntar român cel care va fi şi persoana de contact pe întreaga perioadă a şederii în Rimini.
Masa: Premiul asigură 3 mese pe zi pentru 2 persoane: micul dejun, prânzul şi cina care vor fi servite în cantina Caritas-ului. Orele de servire a meselor sunt următoarele: 7.30 – 8.00 (micul dejun), 13.00 – 13.30 (prânzul), 19.15 – 20.00 (cina). Prezenţa la masă nu este obligatorie.
Regulamentul weekend
Weekend-ul la Coada Lacului la Pensiunea Melinda este pentru două persoane, după 15 iunie 2015 şi fără masă doar cazare.
Art. 7 Acordarea premiilor şi condiţiile de validare
Extragerea premiilor va avea lor în data de 4 iunie 2015, ora 14.00, la sediul Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, în prezenţa presei. Orice persoană care doreşte este liberă să participe la extragere.
Extragerea premiilor se va face începând cu numărul 12 până la numărul 1 din lista de premii prezenta la art. 6.
Numerele câştigătoare cu premiile aferente vor fi afişate pe site-ul asociaţiei, www.caritaseparhial.ro, şi vor fi publicate în presa din Oradea în zilele următoare extragerii.
Persoanele care se află în posesia unui bilet de Loterie câştigător pot veni să îşi revendice premiul oricând din momentul anunţării numerelor câştigătoare, de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, dar nu mai târziu de 12 iunie 2015. Înmânarea premiilor se va realiza la sediul Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, din Oradea, str. Ep. M. Pavel nr 3.
Pentru a revendica premiile, câştigătorii trebuie să se prezinte având asupra lor biletul cu numărul câştigător. Acordarea premiilor se va realiza doar personal, persoanei care prezintă biletul câştigător. Pentru a fi considerat valid, biletul prezentat trebuie să se potrivească perfect cu partea rămasă la cotorul blocului de bilete.
În cadrul acestei Loterii nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.
Art. 8 Încetarea înainte de termen a Loteriei
Loteria poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Loteria.
Situaţiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.
În situaţiile avute în vedere în această secţiune, organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţi.
Art. 9 Responsabilitate
Organizatorul Loteriei va acorda premiul persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui regulament. Orice hotărâre asupra Loteriei luată de către organizator este finală şi nu se supune nici unui recurs. Organizatorul nu se va implica în nici un schimb de corespondenţă şi nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la Loterie, câştigători, probleme procedurale sau rezultatele loteriei, exceptând cele menţionate prin prezentul regulament.
Pr Olimpiu Todorean
Preşedinte
Direcţionează 3,5%
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS