Română | English | Italiano
HomeNews201921 June: Masa rotundă
Casa Frenţiu
WELFARE CAFETERIA

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Address:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Phone:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

News

Masa rotundă

Masa rotundă

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea în parteneriat cu Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului Oradea a organizat, în data de 20 iunie 2019, la Hotel Continental Forum Oradea, o masă rotundă, legată de pastoraţia romilor.
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea a dezvoltat în ultimii ani proiecte care au avut şi au ca beneficiari persoane din mediul rural, sărace şi marginalizate. O bună parte dintre ei sunt de etnie romă.
Unul dintre proiectele pe care le avem acum în implementare vizează formarea unei reţele a organizaţiilor şi specialiştilor care sunt implicaţi în furnizarea de servicii în comunităţile mai sus menţionate. Am avut până acum o serie de întâlniri la care au participat asistenţi sociali, educatori, psihologi, profesori.
Fiind o asociaţie care funcţionează pe lângă Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea şi întâlnindu-ne în munca noastră şi cu dimensiunea spirituală şi pastorală, nu am putut să lăsăm deoparte specialiştii care fac această muncă, preoţii, care, la rândul lor au si ei nevoie de susţinere.
Problemele cu care se confrunta comunităţile de romi nu sunt de natură religioasă sau confesională. În acelaşi timp, însă, dificultăţile întâmpinate de cei ce fac munca de pastoraţie sunt aceleaşi, indiferent de confesiunea acestora.
De aceea masa rotunda a fost gândită ca o întâlnire ecumenica la care participanţii să facă schimb de experienţă, de idei şi, de ce nu, să găsească inspiraţie pentru a continua sau a începe ceva nou.
Caritas
Direcţionează 3,5%
BE DIFFERENT!

VIDEO!
SOCIAL SHOWERS
Support us!
Developed by: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS