Română | English | Italiano
AcasăNoutăţi20181 Mai: Procedura de admitere în Centru rezidenţial Casa Frenţiu
Casa Frenţiu

CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Noutăţi

Procedura de admitere în Centru rezidenţial Casa Frenţiu

Procedura de admitere în Centru rezidenţial Casa Frenţiu

Accesul în Centru rezidenţial Casa Frenţiu se realizează conform unor criterii stabilite de furnizorul de servicii sociale, după cum urmează:
Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:
* persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani;
* persoane care nu sunt dependente de pat şi care nu necesită îngrijiri speciale;
* persoane care nu se pot gospodări singure;
* persoane care nu sunt înregistrate cu boli cronice care necesită supraveghere şi asistenţă medicală de specialitate în spital sau centru medical;
* persoane care nu suferă de boli psihice sau alte boli care nu le permit integrarea într-un centru social;
* posibilitatea de a contribui, din partea beneficiarului/familiei, cu suma de 2.600 lei/lună
pentru persoanele care nu sunt dependente.
Actele necesare depunerii dosarului:
* cerere de admitere în original scrisă de persoana vârstnică sau de reprezentantul/susţinătorul său legal depusă la sediul asociaţiei:Oradea, str. Ep. M. Pavel Nr. 3, de luni până vineri, între orele 9.00- 15.00;
* certificatul de naştere al beneficiarului (în copie);
* cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului Civil, în copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convenţional, în copie;
* acte care dovedesc venitul persoanei beneficiare şi al familiei acesteia (cupon pensie, adeverinţă salariat, certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale);
* adeverinţă de la medicul de familie care să ateste că: nu este în evidenţă cu boli infectocontagioase şi nu suferă de boli mintale.
* fişa geriatrică completată de medicul de familie;
* cazier judiciar.
Termen pentru depunerea dosarului: 21 mai 2018, ora 15.00.
Descarcă Cererea de admitere în Cetrul rezidenţial Casa Frenţiu:
Caritas
Direcţionează 3,5%
Proiectul „Tineri Voluntari”
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS