Română | English | Italiano
AcasăNoutăţi201711 Decembrie: Decizie privind negocierea colectiva
Casa Frenţiu
CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Noutăţi

Decizie privind negocierea colectiva

Decizie privind negocierea colectiva

Reprezentantul legal al Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, Pr. Todorean Grigorescu Olimpiu
Având în vedere prevederile OUG. 82/2017 coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social
D E C I D E:
Art. 1. Începând cu data de 15.12.2017 pentru perioada necesară finalizării negocierilor colective pentru majorarea salariilor brute angajatorul este de acord cu alegerea unui număr de până la 1 reprezentant ai angajaţilor prin D-na Deac Ligia, raportul fiind de un reprezentant la 22 angajaţi.
Art. 2. Prezenta decizie se afişează la loc vizibil, la sediul angajatorului, iar un exemplar în original se va prezenta Consiliului De Administraţie cu ocazia alegerii reprezentanţilor angajaţilor.
Caritas
Direcţionează 3,5%
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS