Română | English | Italiano
HomeNews201711 December: Decizie privind negocierea colectiva
Casa Frenţiu
WELFARE CAFETERIA

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Address:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Phone:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

News

Decizie privind negocierea colectiva

Decizie privind negocierea colectiva

Reprezentantul legal al Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, Pr. Todorean Grigorescu Olimpiu
Având în vedere prevederile OUG. 82/2017 coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social
D E C I D E:
Art. 1. Începând cu data de 15.12.2017 pentru perioada necesară finalizării negocierilor colective pentru majorarea salariilor brute angajatorul este de acord cu alegerea unui număr de până la 1 reprezentant ai angajaţilor prin D-na Deac Ligia, raportul fiind de un reprezentant la 22 angajaţi.
Art. 2. Prezenta decizie se afişează la loc vizibil, la sediul angajatorului, iar un exemplar în original se va prezenta Consiliului De Administraţie cu ocazia alegerii reprezentanţilor angajaţilor.
Caritas
Direcţionează 3,5%
BE DIFFERENT!

VIDEO!
SOCIAL SHOWERS
Support us!
Developed by: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS