Română | English | Italiano
AcasăNoutăţi20175 Septembrie: COMUNICAT
Casa Frenţiu

CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Noutăţi

COMUNICAT

COMUNICAT

Având în vedere că, preşedintele Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, părintele Vasile Şoptea, şi-a dat demisia într-un moment important pentru viitorul organizaţiei: opt proiecte aprobate de diverşi finanţatori care urmează a fi implementate; Casa Frenţiu, începută în anul 2008, trebuind să fie dată în folosinţă şi licenţiată anul acesta, un proiect major de investiţie pentru dezvoltarea unui nou centru Caritas la Ioaniş precum şi lipsa de personal în cadrul asociaţie, PSS Virgil Bercea a decis să reiau funcţia de preşedinte al Caritas Eparhial Oradea.
În contextul în care au existat în ultima perioada importante schimbări de strategie sau de personal ale principalilor parteneri externi, în timp ce, ultimul an, a însemnat derularea serviciilor sociale existente: Cantina Socială, Centrul de zi pentru copii şi Centrul de îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice, fără nici un fel de susţinere financiară din partea Ministerului Muncii şi a Protecţiei Sociale, s-a considerat că, Asociaţia Caritas Eparhial Oradea are nevoie urgentă de o persoană cu experienţă, care să cunoască foarte bine organizaţia, strategia de dezvoltare şi care să poate relua, din mers, şi, să continue cu succes, activitatea şi proiectele.
Pentru că PSS Virgil Bercea este foarte sensibil la problemele sociale şi pentru că este conştient de importanţa modului în care va continua activitatea Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, când mi-a cerut să reiau conducerea organizaţiei, am acceptat această sarcină.
În urma planificării strategice s-au conturat câteva obiective strategice pe care le voi pune în aplicare împreună cu toţi angajaţii şi voluntarii asociaţiei.
OBIECTIVE STRATEGICE
2017-2020
I. INFRASTRUCTURĂ
1. Înfiinţarea şi licenţierea a 5 servicii sociale noi: Centrul de Zi pentru consiliere şi sprijin părinţi şi copii, Ioaniş, Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice, Casa Frenţiu, şi alte 3 centre de îngrijire la domiciliu în Zalău, Beiuş şi Tăşnad.
II. PROIECTE
1. Scrierea a cel puţin 3 proiecte inovative din care, cel puţin unul să fie finanţat şi în curs de implementare până anul 2020.
2. Creşterea capacităţii organizaţiei şi a partenerilor (Reţeaua roma) de a contribui la integrarea socială a persoanelor de etnie rromă.
III. RESURSE UMANE
1. Dezvoltarea profesională a personalului prin participarea fiecărui angajat la cel puţin două activităţi de formare profesională/an până în 2020.
2. Implicarea activă a unui număr de 400 de voluntari în activităţile ACEO până în 2020.
IV. FINANCIAR / STRANGERE DE FONDURI
1. Realizarea unei planificări bugetare multianuale (2017-2020) corelată cu strategia şi elaborarea de bugete anuale de cheltuieli şi venituri detaliate pe centre de cost.
2. Elaborarea unei strategii de management al riscurilor financiare şi anticiparea unor măsuri de prevenire a efectelor negative asupra ACEO.
IV SISTEME INTERNE DE MANAGEMENT ŞI OPERARE
1. Elaborarea unui set (manual) de proceduri interne, adaptate structurii şi dimensiunii ACEO care este actualizat periodic în funcţie de modificările legislative sau schimbările din organizaţie.
2. Formularea politicilor sectoriale ale domeniilor în care ACEO activează: politica de protecţie a copilului, a vârstnicului, a voluntarilor şi în situaţii de urgenţă /criză, etc.
V. COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
1. Dezvoltarea/îmbunătăţirea unui sistem de comunicare internă prin intermediul unor instrumente de comunicare scrisă
2. Creşterea impactului pozitiv al comunicării cu mediul extern prin realizarea şi implementarea unui plan de promovare a ACEO.
VI. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
1. Evaluarea potenţialului actualelor SC, entităţi economice şi SES-uri înfiinţate de ACEO spre a deveni profitabile astfel încât să constituie o sursă de venit constantă şi flexibilă pentru activităţile, serviciile şi proiectele ACEO.
Pr. Olimpiu Todorean
Direcţionează 2%

Proiectul „Tineri Voluntari”
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS