Română | English | Italiano
HomeNotizie201712 Aprile: Regulament Loterie pentru Clovnii-Doctori: Susţine terapia prin zâmbet a copiilor internaţi în spital
Libreria Gutenberg

Contatto

Caritas Eparhial Oradea

Indirizzo:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefono:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Notizie

Regulament Loterie pentru Clovnii-Doctori: Susţine terapia prin zâmbet a copiilor internaţi în spital

Regulament Loterie pentru Clovnii-Doctori: Susţine terapia prin zâmbet a copiilor internaţi în spital

Nr. 77/12.04.2017
Loterie pentru Clovnii-Doctori: Susţine terapia prin zâmbet a copiilor internaţi în spital
Regulament oficial
Art. 1 Organizatorul loteriei
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, înfiinţată în 10 decembrie 2004, prin Hotărârea nr. 92/A/2004 eliberată de Judecătoria Oradea, având codul fiscal RO17085486, reprezentată legal prin pr. Şoptea Vasile este organizatoarea Loteriei pentru Clovnii - Doctori: Susţine terapia prin zâmbet a copiilor internaţi în spital, denumită în continuare Loterie.
Participanţii la Loterie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului precum şi pe site-ul www.caritaseparhial.ro
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la alineatul mai sus menţionat.
Art. 2 Locul şi durata desfăşurării loteriei
Loteria se desfăşoară în perioada 12.04.2017 – 25.05. 2017, fiind organizată şi desfăşurată pe teritoriul României. Biletele se pot procura din Librăria Gutenberg, str. Ep. Mihai Pavel nr.4 Oradea, de la sediul asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.3 Oradea precum şi de la voluntarii Caritas Eparhial Oradea.
Art. 3 Dreptul de participare
La Loterie poate participa orice persoană fizică de cetăţenie română sau străină. Participarea la loterie are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.
Prin înscrierea în Loterie, participanţii care vor fi desemnaţi câştigători în urma tragerii la sorţi consimt ca numele, prenumele, localitatea de domiciliu precum şi premiul câştigat să fie făcute publice.
Art. 4 Condiţii de participare
Pentru a participa la loterie persoanele trebuie să achiziţioneze bilete de Loterie. Valoarea unui bilet este de 5 lei.
Art. 5 Modul de desfăşurare
Persoanele fizice cărora li se aduce la cunoştinţă prin diferite mijloace despre desfăşurarea Loteriei trebuie să achiziţioneze pentru a participa la Loterie minim un bilet, care are înscris pe el un număr de la 1 la 5.000. Numărului de pe bilet îi corespunde un număr pe cotor.
Biletele trebuie păstrate pentru a putea revendica premiile în caz de câştig.
În data de 25 mai 2017 va avea loc extragerea în cadrul căreia vor fi acordate premiile.
Art. 6 Premiile acordate în cadrul Loteriei
Premiile care vor fi acordate în cadrul acestei Loterii sunt următoarele:
Premiul 1 O săptămână la Rimini, Italia, pentru 2 persoane;
Premiul 2 Şcoală auto, categoria B pentru o persoană;
Premiul 3 Un weekend la Tăşnad, Casa Tora pentru 2 persoane;
Premiul 4 Un weekend la Coada Lacului, Pensiunea Melinda pentru 2 persoane;
Premiul 5 Un weekend la Băile 1Mai, Hotel Aqua pentru 2 persoane;
Premiul 6 Parfum de ambient, oferit de Toya Shop;
Premiul 7 Voucher în valoare de 100 lei, oferit de Pada Murre;
Premiul 8 O cină în valoare de 100 de lei la Hanul cu Noroc;
Premiul 9 O cină în valoare de 100 de lei la Hanul cu Noroc;
Premiul 10 Voucher în valoare de 100 lei, oferit de dinŞifonier;
Premiul 11 Un tratament cosmetic;
Premiul 12 Istoria Oraşului Oradea – Carte, oferită de Librăria Gutenberg.
Regulamentul excursiei Rimini
Excursie de o săptămână pentru două persoane la Rimini (Italia), în luna iulie 2017. Cuplurile sunt acceptate doar dacă sunt căsătorite.
Transport: Nu se asigură transportul.
Cazare: Cazarea celor 2 persoane se va face într-o cameră de oaspeţi aflată în clădirea Caritas-ului Diecezan din Rimini. Camera are 2 paturi, baie proprie. În hol se află un televizor, un frigider, maşină de spălat. (Se vor folosi în comun cu ocupanţii celorlalte camere). Primirea va fi făcută de un voluntar român cel care va fi şi persoana de contact pe întreaga perioadă a şederii în Rimini.
Masa: Premiul asigură 3 mese pe zi pentru 2 persoane: micul dejun, prânzul şi cina care vor fi servite în cantina Caritas-ului. Orele de servire a meselor sunt următoarele: 7.30 – 8.00 (micul dejun), 13.00 – 13.30 (prânzul), 19.15 – 20.00 (cina). Prezenţa la masă nu este obligatorie.
Regulamentul pentru week-end la Tăşnad:
Weekend-ul la Tăşnad la Casa Tora este pentru două persoane, după luna iulie 2017. Cazare şi mic dejun inclus, fără transport.
Regulamentul pentru week-end la Coada Lacului:
Weekend-ul la Coada Lacului la Pensiunea Melinda este pentru două persoane, după 15 iunie 2017 şi fără transport şi masă, doar cazare.
Regulamentul pentru week-end la Băile 1 Mai:
Weekend-ul la Băile 1 Mai la Hotel Aqua este pentru două persoane, după luna iulie 2017 şi fără transport şi masă, doar cazare.
Art. 7 Acordarea premiilor şi condiţiile de validare
Extragerea premiilor va avea lor în data de 25 mai 2017, ora 14.00, la sediul Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, în prezenţa presei. Orice persoană care doreşte este liberă să participe la extragere.
Extragerea premiilor se va face începând cu numărul 12 până la numărul 1 din lista de premii prezenta la art. 6.
Numerele câştigătoare cu premiile aferente vor fi afişate pe site-ul asociaţiei, www.caritaseparhial.ro, şi vor fi publicate în presa din Oradea în zilele următoare extragerii.
Persoanele care se află în posesia unui bilet de Loterie câştigător pot veni să îşi revendice premiul oricând din momentul anunţării numerelor câştigătoare, de luni până vineri, între orele 9.00 – 15.00, dar nu mai târziu de 15 iunie 2017. Înmânarea premiilor se va realiza la sediul Asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, din Oradea, str. Ep. M. Pavel nr 3.
Pentru a revendica premiile, câştigătorii trebuie să se prezinte având asupra lor biletul cu numărul câştigător. Acordarea premiilor se va realiza doar personal, persoanei care prezintă biletul câştigător. Pentru a fi considerat valid, biletul prezentat trebuie să se potrivească perfect cu partea rămasă la cotorul blocului de bilete.
În cadrul acestei Loterii nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.
Art. 8 Încetarea înainte de termen a Loteriei
Loteria poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Loteria.
Situaţiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.
În situaţiile avute în vedere în această secţiune, organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţi.
Art. 9 Responsabilitate
Organizatorul Loteriei va acorda premiul persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui regulament. Orice hotărâre asupra Loteriei luată de către organizator este finală şi nu se supune nici unui recurs. Organizatorul nu se va implica în nici un schimb de corespondenţă şi nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la Loterie, câştigători, probleme procedurale sau rezultatele loteriei, exceptând cele menţionate prin prezentul regulament.
Preşedinte
Pr. Vasile Şoptea
Caritas
Direcţionează 2%

Proiectul „Tineri Voluntari”
ESCI DALLA ABITUDINE!

VIDEO!
DOCCE SOCIALE
Aiutaci!
Sviluppato da: Azatech | XHTML valido | CSS valido