Română | English | Italiano
AcasăNoutăţi20176 Martie: Regulament Concurs Campania 2% „Câştigă un weekend la Viena!”
CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Noutăţi

Regulament Concurs Campania 2% „Câştigă un weekend la Viena!”

Regulament Concurs Campania 2% „Câştigă un weekend la Viena!”

Regulament oficial
Art. 1 Organizatorul concursului
          Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, înfiinţată în 10 decembrie 2004, prin Hotărârea nr. 92/A/2004 eliberată de Judecătoria Oradea, având codul fiscal RO17085486, reprezentată legal prin pr. ŞopteaVasile este organizatoarea Concurs Campania 2% „Câştigă un weekend la Viena!”, denumită în continuare Concurs.
Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului precum şi pe site-ul www.caritaseparhial.ro
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la alineatul mai sus menţionat.
Art. 2 Locul şi durata desfăşurării Concursului
          Concursul se desfăşoară în perioada 06.03.2017 – 12.05. 2017, fiind organizată şi desfăşurată pe teritoriul României. Formularele 2% se pot procura din Librăria Gutenberg, str. Ep. Mihai Pavel nr.4 Oradea, de la sediul asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.3 Oradea precum şi de pe site-ul www.caritaseparhial.ro.
Art. 3 Dreptul de participare
          La Concurs poate participa orice persoană fizică. Participarea la concurs are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.
          Prin înscrierea în Concurs, participanţii care vor fi desemnaţi câştigători consimt ca numele şi prenumele să fie făcute publice.
Art. 4 Condiţii de participare
          Pentru a participa la Concurs persoanele trebuie să depună la ANAF sau să aducă la sediul organizaţie până la finalul perioadei de concurs, minim 40 de formulare completate corect de la persoane care au avut venituri impozabile în anul 2016 şi acceptate de către ANAF. Pentru a valida un formular depus la ANAF, se va completa formularul 2% în două exemplare iar pentru cel de-al doilea exemplar să se obţină un număr de înregistrare de la ANAF. Acest lucru este necesar pentru a putea înregistra în tabel numărul total de formulare adunate de către o persoană participantă la Concurs.
Art. 5 Modul de desfăşurare
          Persoanele fizice pot ridica formularele de la Librăria Gutenberg, str. Ep. Mihai Pavel nr.4 Oradea, de la sediul asociaţiei Caritas Eparhial Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.3 Oradea precum şi de la voluntarii Caritas sau le pot descărca de pe site-ul www.caritaseparhial.ro. Le vor aduce completate complet şi corect până la data de 12.05.2017, ora 16.00 inclusiv. Se vor centraliza formularele primite de la fiecare persoană participantă la Concurs într-un tabel, pentru a putea determina câştigătorii.
Art. 6 Premiile acordate în cadrul Concursului
          Premiile care vor fi acordate în cadrul acestei Concursului sunt următoarele:
7 premii care constă într-o excursie la Viena organizată de Asociaţia Caritas Eparhial Oradea.
Regulamentul excursiei
          Excursie de un weekend pentru 7 persoane la Viena (Austria), în luna iulie 2017.
          Transport: Se asigură transport dus-întors cu microbuzul Oradea (România) - Viena (Austria). Atenţie: asigurarea medicală nu este inclusă!
          Cazare: Cazarea celor 7 persoane se va fi oferită de asociaţie.
          Masa: Nu este asigurată.
Art. 7 Acordarea premiilor şi condiţiile de validare
          Vor beneficia de premiu persoanele care au strâns cel puţin 40 de formulare completate corect şi complet şi acceptate de către ANAF până la data de 12.05.2017.
Art. 8 Încetarea înainte de termen a Concursului
Concurs poate înceta înainte de termen, numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Concurs.
Situaţiilor avute în vedere mai sus le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.
În situaţiile avute în vedere în această secţiune, organizatorul nu mai este ţinut la nici o obligaţie către participanţi.
Art. 9 Responsabilitate
Organizatorul Concurs va acorda premiul persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui regulament. Orice hotărâre asupra Concurs luată de către organizator este finală şi nu se supune nici unui recurs. Organizatorul nu se va implica în nici un schimb de corespondenţă şi nici nu se va angaja în vreo comunicare cu privire la Concurs, câştigători, probleme procedurale sau rezultatele loteriei, exceptând cele menţionate prin prezentul regulament.
Preşedinte
Pr. Vasile Şoptea
Caritas
Direcţionează 2%

Proiectul „Tineri Voluntari”
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS