Română | English | Italiano
HomeNews20158 December: Încheierea proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”
Gutenberg Bookstore
WELFARE CAFETERIA

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Address:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Phone:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

News

Încheierea proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”

Încheierea proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, în parteneriat cu SC Public Euroconsulting SRL a organizat astăzi, 08 decembrie 2015, Conferinţa de încheiere a proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Conferinţa a avut loc la Oradea, Hotel Continental, Aleea Ştrandului, nr. 1.
În cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele proiectului, precum si perspective ale antreprenoriatului social în judeţul Bihor. Obiectivul general al proiectului a constat în facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 60 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă) din Regiunea Nord-Vest a României, judeţul Bihor, pe toată perioada proiectului.
Proiectul s-a implementat în perioada 5 ianuarie – 31 decembrie 2015 şi a beneficiat de un buget de 2.193.040 lei. In cadrul proiectului au fost organizate cursuri de calificare şi cursuri de scurtă durată pentru 60 de persoane de etnie romă. Dintre acestea, 16 persoane au fost angajate în cadrul celor 3 economii sociale înfiinţate (firmă de construcţii, depozit cu vânzare de îmbrăcăminte şi mobilier second-hand şi atelier de confecţionare lumânări) şi 7 persoane de etnie romă au fost angajate pe piaţa muncii, ca urmare a oferirii serviciilor de mediere a muncii.
Conferinţa s-a bucurat de participarea beneficiarilor proiectului, a ONG-urilor locale, precum şi a autorităţilor publice locale, care au avut ocazia să evalueze rezultatele proiectului în comunităţile în care a fost implementat.
“Proiectul s-a adresat în principal persoanelor de etnie romă din Municipiul Oradea şi comunele Sântandrei şi Oşorhei, care au beneficiat de calificare gratuită, în domenii în care ulterior au fost angajaţi, o dată cu înfiinţarea celor 3 forme de economie socială: firmă de construcţii, depozit cu vânzare de articole de îmbrăcăminte şi mobilier second-hand şi atelier de confecţionare lumânări. Considerăm că activităţile proiectului au adus o schimbare benefică în rândul beneficiarilor, întrucât mare parte din aceştia au devenit persoane active, care contribuie la bugetul de stat, şi nu mai au nevoie să fie asistaţi pasiv din bugetul de stat. Evident că bunăstarea dobândită o dată cu un loc de muncă se răsfrânge în toate sectoarele vieţii acestor persoane, în principal în procesul de educaţie al copiilor acestora, cei mai mulţi dintre angajaţi fiind persoane cu familii, cu copii” a declarat Marius Kocze, asistent manager al proiectului.
Caritas
Direcţionează 2%

Proiectul „Tineri Voluntari”
BE DIFFERENT!

VIDEO!
SOCIAL SHOWERS
Support us!
Developed by: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS