Română | English | Italiano
HomeNews201522 January: Conferinţa de lansare a proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”
Gutenberg Bookstore
WELFARE CAFETERIA

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Address:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Phone:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

News

Conferinţa de lansare a proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”

Conferinţa de lansare a proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”

INVITATIE
Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, în parteneriat cu SC Public Euroconsulting SRL vă invită la Conferinţa de lansare a proiectului „Implicare activă pentru dezvoltare comunitară”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Conferinţa va avea loc la Oradea, Seminarul Greco-catolic, Parcul Traian, nr. 20, în data de 26 ianuarie 2015, începând cu ora 11:00.
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 60 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă) din Regiunea Nord-Vest a României, judeţul Bihor, pe toată perioada proiectului.
În cadrul conferinţei vor fi prezentate obiectivele proiectului, activităţile ce urmează a fi implementate, rezultatele si indicatorii proiectului, precum si perspective ale actorilor locali cu privire la antreprenorialul social în judeţul Bihor.
Persoană de contact: Monica Suciu, manager proiect, tel.: 0770-514303.
Caritas
Direcţionează 2%

Proiectul „Tineri Voluntari”
BE DIFFERENT!

VIDEO!
SOCIAL SHOWERS
Support us!
Developed by: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS