Română | English | Italiano
AcasăNoutăţi201426 Martie: Strada, locul căreia îi spun acasă
Casa Frenţiu

CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Noutăţi

Strada, locul căreia îi spun acasă

Strada, locul căreia îi spun acasă

Ne confruntăm cu o realitate sumbră, o realitate pe care oamenii obişnuiţi, cu o oarecare bunăstare materială nu o cunosc şi nici nu au capacitatea de a o înţelege. Într-adevăr este mai anevoios a conştientiza greutăţile pe care semenii noştri le trăiesc, povara pe care persoanele fără adăpost o poartă zi de zi, atunci când este perceput ca un fenomen comun.
Contactul zilnic cu aceste persoane, datorat muncii noastre, a rupt pentru noi bariera care desparte partea frumoasă a vieţi (care cuprinde persoane dragi, sănătate şi avuţii) de partea dezolantă, singuratică, în care tot ceea ce ai este doar credinţa că va fi bine. Iar uneori, persoanele fără adăpost o pierd şi pe aceea, abdicând în faţa greutăţilor.
Datorită neputinţei, aceste persoane, la un moment dat ajung să se izoleze social trăind în tăcere suferinţa şi ducând povara singurătăţii. Pierzând conexiunea cu cei din jur, aceştia recurg la anumite vicii cum ar fi consumul de alcool, droguri.
Simţindu-se stingheri într-o lume în care familia şi cei dragi i-au uitat, persoanele fără un cămin, adesea, pentru a repara greşelile proprii sau a altora, sunt nevoite să înveţe să supravieţuiască pe perioade lungi sau scurte de timp pe stradă (în funcţie de mobilizarea şi implicarea fiecărei persoane). Munca în teren, ne-a oferit o viziune mai amplă asupra stării reale şi anevoioase a persoanelor fără adăpost care prezintă numaidecât privarea lor de la bunăstare.
Aceste persoane nu trăiesc la un standard de viaţă care să fie considerat acceptabil. Majoritatea dintre aceştia trăiesc în locuri de adăpost sărăcăcioase (poduri, clădiri părăsite, cimitir, gara locală, etc), aceste locuri fiind improprii pentru locuit. Mulţi dintre aceştia devin nişte fantoşe ale societăţii de astăzi în contextul în care realitatea pe care ei o trăiesc este una caracterizată de disperare şi debusolare.
Pentru “a evada” din situaţia nefastă e nevoie de dorinţa de găsire de soluţii diverse care să ajute la ieşirea din problemele reale care degradează omul sănătos, care îmbolnăveşte întreaga condiţie umană.
Unii, datorită resurselor interioare scăzute, în afară de a hoinări pe stradă, nu au posibilitatea de a realiza un lucru util pentru ei înşişi. Alţii, dispun de capacităţi intelectuale care pot fi exploatate la potenţial maxim, astfel încât să devină oamenii care au fost cândva, oameni cu un trai corespunzător de viaţă.
Cauzele care au atras după sine aceste lipsuri materiale şi financiare nu sunt în totalitate provocate de către persoanele în cauză, ci ne confruntăm cu cazuri în care părinţii au fost înşelaţi de propriii copii, prin semnarea diferitelor acte, care au dus la pierderea propriei locuinţe. Proprii lor copii rămânând indiferenţi la durerea şi viaţa marcată de sărăcie. Alte cauze sunt determinate de: divorţ, neplata întreţinerii, sărăcia - cauze pentru care unii oameni ajung să locuiască sub cerul înstelat. Aceste persoane ajunşi la o vârstă înaintată, nu au un loc în care să se bucure de liniştea şi iubirea celor din jur.
Majoritatea beneficiarilor asociaţiei nu dispun de o resursă financiară şi materială constantă din care să aibă posibilitatea de a-şi acoperi nevoile stringente de bază, aceste persoane se găsesc în situaţia în care au nevoie de servicii sociale specializate.
Asociaţia noastră întâmpină această categorie vulnerabilă, prin acordarea de sprijin constând în servirea unei mese calde pe zi, asigurarea vestimentaţiei adecvate fiecărui sezon, acordarea de pături pe perioada iernii. Asistentul social oferă sprijin şi îndrumare în pregătirea şi scrierea unui CV precum şi modul de prezentare la un interviu.
De asemenea, o condiţie esenţială în inserţia socio - profesională, este constituită de prezentarea unui act prin care persoana să se identifice, însă majoritatea dintre aceştia nu deţin actul de identitate, astfel, asistentul social îi însoţeşte la Evidenţa Populaţiei şi reprezintă interesul acestora în faţa instituţiei în vederea obţinerii actelor de identitate.
Răspundem nevoilor persoanelor care ne solicită direct sprijin sau persoane care sunt sesizate de către membrii din comunitate, acordând astfel ajutor beneficiarilor din zona metropolitană dar şi celor care provin din alte localităţi sau judeţe.
Organizaţia noastră reprezintă pentru ei un sprijin atât în ceea ce priveşte latura umană deoarece este locul unde îşi pot împărtăşii emoţiile şi trăirile, unde pot plânge, pot zâmbi, cât şi cea materială, prin care îmbunătăţim calitatea vieţii lor prin accesul la servicii sociale specializate.
Ioana Gherasim
Direcţionează 2%

Proiectul „Tineri Voluntari”
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS