Română | English | Italiano
AcasăDepartamenteDepartamentul de proiecte şi programe
Casa Frenţiu
CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Departamente

1. Proiecte şi programe

1. Proiecte şi programe

Înfiinţarea Departamentului de proiecte şi programe poate fi plasată în prima jumătate a anului 2006, odată cu scrierea şi implementarea primului proiect al asociaţiei.

Rolul acestui departament este acela de a susţine şi dezvolta toate celelalte departamente ale asociaţiei. Din acest motiv, proiectele pe care le derulează asociaţia sunt în strânsă legătură cu activităţile ei principale şi, prin acestea, cu scopul şi misiunea organizaţiei. Vom vorbi aşadar despre proiecte derulate în domeniul social, socio-medical, al strângerii de fonduri, al carităţii, al tineretului, al voluntariatului, al culturii, etc.

Prieteni pentru un zâmbet

Prieteni pentru un zâmbet

Succesul unei anumite activităţi poate fi punctul de plecare al unui proiect, iar acesta odată continuat cu alte activităţi şi proiecte, poate deveni, în timp program. Este cazul programului Prieteni pentru un zâmbet, care a luat naştere prin dezvoltarea şi continuarea unui proiect privind formarea de voluntari clovni.

Clovnii odată formaţi au început să efectueze vizite săptămânale la Spitalul Clinic de Copii „Gavril Curteanu” din Oradea, unde, prin trucuri şi magii, îi fac pe cei mici să uite pentru un timp de injecţii şi tratamente. Iar cea mai mare satisfacţie pentru tinerii voluntari clovni e zâmbetul de pe feţele nevinovate ale celor mici aflaţi în suferinţă.

De-a lungul timpului, acest program a fost susţinut anual de proiecte derulate special în scopul susţinerii acestuia. Tinerii clovni care şi-au început activitatea în 2006 au predat cele învăţate altor tineri care le-au continuat activitatea, şi aceştia, la rândul lor, au format alte şi alte persoane. În acest fel, echipa s-a schimbat de la an la an, unii au plecat, alţii au venit, dar activităţile din cadrul acestui program au continuat fără întrerupere, ba mai mult, au fost dezvoltate în permanenţă.

Experienţa ne-a făcut să înţelegem faptul că suferinţa este prezentă aproape peste tot în jurul nostru. Şi pentru că sunt mulţi copii în satele îndepărtate de marile oraşe, de cinematografe şi teatru, tinerii clovni au început, sub îndrumarea Ralucăi Naom, pregătirile pentru a susţine spectacole pentru o audienţă sporită.

Primul spectacol susţinut de clovni s-a materializat la data de 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Sute de copii, dar şi părinţi şi bunici, s-au destins timp de o oră, au râs la momentele comice şi s-au concentrat în timpul celor de magie, iar, la sfârşit, cei mai câştigaţi au fost copiii, care s-au ales cu câte un animal sau obiect confecţionat dintr-un balon şi cu o pictură pe faţă.

O masă caldă pentru cei săraci

O masă caldă pentru cei săraci

Programul O masă caldă pentru cei săraci, a fost de la început gândit ca un program pe o durată nedeterminată. Scopul acestuia este de a oferi o masa caldă celor mai nevoiaşe persoane. Beneficiarii acestui serviciu sunt în primul rând persoanele fără adăpost, persoane care, chiar dacă ar avea alimente nu au condiţiile sau capacitatea de a-şi pregăti singure mâncarea.

În cadrul programului, asigurăm zilnic o masă caldă pentru 30 de persoane din Municipiul Oradea.

Proiect în 2008: Implicare civică şi socială

Proiect în 2008: Implicare civică şi socială

Coordonator Adela Ghiţulescu

Perioada: 1 aprilie – 30 iunie 2008

Valoarea proiectului: 3.500 lei

Finanţare de la Consiliul Local: 3.000 lei

Scop: Promovarea ideii de voluntariat şi creşterea numărului de voluntari tineri.

Obiective:

1. Realizarea în perioada 1- 30 aprilie 2008 a unui număr de 5.000 de pliante, 500 de broşuri şi 200 de afişe despre voluntariat.

2. Organizarea a 3 seminarii de formare pentru 45 de tineri pe tema Voluntariat şi implicare civică.

2.

3. Organizarea unui stand de promovare a voluntariatului în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului.

4. Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat de natură civică şi socială, începând cu 15 aprilie 2008.

Rezultate:

Datorită materialelor de promovare realizate cu ocazia standului de promovare a voluntariatului a crescut gradul de informare al tinerilor orădeni cu privire la această temă şi a crescut, de asemenea, interesul şi implicarea acestora în activităţile de voluntariat.

O parte dintre cei 47 de tineri care au participat la seminariile de formare pe tema Voluntariatului şi implicării civice au început să activeze ca voluntari în cadrul asociaţiei noastre, în activităţi precum: distribuirea mesei calde, colecte de alimente, campania 2%, igienizarea locuinţelor persoanelor vârstnice, singure şi bolnave, vizite la spitalul de copii etc.

Proiect în 2008: Atragerea donatorilor individuali

Proiect în 2008: Atragerea donatorilor individuali

Coordonator Adela Ghiţulescu

Perioada: 1 iunie – 30 iunie 2008

Valoarea proiectului: 12.650 lei

Finanţator: Asociaţia pentru Relaţii Comunitare prin Fondul „Resurse pentru Viabilitate” susţinut de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe: 4.000 lei

Scop: Susţinerea financiară a programului O masă caldă.

Obiective:

1. Implicarea unui număr de 10 voluntari în atragerea de fonduri de la donatori individuali.

2. Atragerea unui număr de 20 de donatori individuali apropiaţi organizaţiei şi a unui număr de 40 de donatori externi.

Rezultate:

Doisprezece voluntari ai organizaţiei s-au implicat activ în activitatea de strângere de fonduri. Ca urmare, 30 de persoane apropiate organizaţiei şi 79 de persoane externe au devenit donatori pentru programul O masă caldă. S-a dezvoltat, în acest fel, o altă modalitate de atragere de fonduri. Valoarea donaţiilor şi frecvenţa cu care se realizează diferă de la donator la donator.

Proiect în 2008: Prevenirea alcoolismului

Proiect în 2008: Prevenirea alcoolismului

Coordonator: Lazăr Ana-Maria

Perioada: 1 septembrie – 15 noiembrie 2008

Valoarea proiectului: 11.640 lei

Finanţare de la Consiliului Judeţean:10.000 lei

Scop: Reducerea consecinţelor nocive ale alcoolismului.

Obiective:

Realizarea unei statistici pentru a stabilii gradul de cunoaştere a efectelor nocive ale alcoolului în rândul tinerilor din Municipiul Oradea.

Pregătirea şi aplicarea campaniei propriu-zise de prevenire a alcoolismului.

Evaluarea rezultatelor campaniei prin evaluarea gradului de conştientizare a tinerilor cu privire la consecinţele nocive ale consumului excesiv de alcool

Beneficiarii proiectului: 7.000 de tineri din Municipiul Oradea.

3.

Rezultate:

Un sociolog a realizat chestionarul de evaluare a gradului de cunoaştere a efectelor nocive ale alcoolismului de către adolescenţi şi atitudinea acestora cu privire la consumul excesiv de alcool.

Au fost încheiate contracte de colaborare cu 8 instituţii de învăţământ din Oradea, în cadrul cărora s-a aplicat chestionarul. 12 tineri voluntari au aplicat chestionarele la 29 de clase, un număr de 649 de elevi răspunzând întrebărilor.

Odată centralizate datele obţinute cu ajutorul chestionarelor, s-a realizat studiul vizând gradul de cunoaştere a efectelor nocive ale alcoolului. Studiul a fost realizat în colaborare cu Universitatea Emanuel din Oradea, prin lect. Univ. dr. Ioan Popoviciu şi lect. Univ. dr. Salomeea Popoviciu.

Pe baza studiului s-au elaborat materialele informative: broşuri, pliante, afişe şi baloane care au fost apoi distribuite elevilor orădeni în şcoli, locuri publice şi cu ocazia standului stradal. Rezultatul campaniei a fost evaluat la sfârşitul proiectului, în urma aplicării post-test a chestionarului.

Tematica prevenirii consumului excesiv de alcool a fost abordată în cadrul conferinţei de presă de lansare a proiectului precum şi în cadrul a două emisiuni radio.

Proiect în 2008: Clovnii pe scenă

Proiect în 2008: Clovnii pe scenă

Coordonator: Ghiţulescu Adela

Perioada: 1 septembrie – 30 noiembrie 2008

Valoarea proiectului: 12.400 lei

Finanţare de la Consiliului Judeţean: 10.000 lei

Scop:

Implicarea tinerilor în activităţi culturale, prin organizarea de spectacole–scenice de către echipa de clovni.

Obiective:

1. Organizarea în perioada 1- 30 septembrie 2008 a 10 cursuri de formare pentru desfăşurarea de spectacole scenice, de către echipa de clovni, prin instruirea lor de către 5 formatori italieni-clovni.

2. Desfăşurarea, în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2008, a 8 spectacole-scenice de către echipa de clovni, în centre de plasament, case de tip familial, şcoli speciale sau sate mai izolate din Judeţul Bihor.

3. Dotarea echipei de clovni cu echipamentul de scenă specific activităţii desfăşurate, în a doua perioadă de implementare a proiectului.

Beneficiarii acestui proiect sunt copiii şi tinerii aflaţi în plasament sau case de tip familial, elevii şcolilor speciale dar şi tinerii din satele mai izolate de pe raza Judeţului Bihor.

4.

Rezultate:

În urma mediatizării acestui proiect în cadrul celor două conferinţe de presă care au avut loc şi a emisiunii radio, alţi 8 tineri s-au înscris ca şi voluntari, alăturându-se echipei de clovni deja existente. Ei au participat, împreună cu ceilalţi tineri, la cele 10 cursuri de formare care au avut loc în vederea pregătirii spectacolelor.

Înainte de desfăşurarea spectacolelor a fost achiziţionat echipamentul de scenă pentru clovni. Şi pentru că fiecare tânăr clovn a interpretat un anumit personaj, costumele au fost diferite, tema fiecărui costum fiind adecvată personajului care trebuia interpretat.

Noul echipament, specific scenei, numărul mare de clovni care prezintă spectacole pentru un public larg, noile elemente de magie, trucurile şi machiajul adecvat au asigurat de la început succesul acestui proiect şi al trupei de clovni. Interesul şi solicitările pentru realizarea spectacolelor cu clovni este constant. Spectacolele desfăşurându-se atât în localităţi mai îndepărtate din judeţ, cât şi în şcolile speciale.

Toate spectacolele realizate de clovni s-au dovedit a fi un mare succes, copiii şi tinerii fiind mereu atraşi de personajele de pe scenă, de jongleriile şi de elementele de magie pregătite special pentru ei. Numărul mare de participanţi la spectacole, aplauzele de la final dar, mai ales, zâmbetele de pe tinerele feţe fiind mereu garanţia succesului.

Proiect în 2008: Dezvoltarea capacităţii de fundraising

Coordonator: Ghiţulescu Adela

Perioada: 15 octombrie 2008 – 31 octombrie 2008

Valoarea bursei: 18.500 lei

Finanţator: Asociaţia pentru Relaţii Comunitare în cadrul fondului „Resurse pentru Viabilitate”: 1.850 lei

Scop:

Achiziţionarea unui soft pentru gestionarea bazei de date a diverşilor finanţatori, precum şi a activităţilor organizaţiei în domeniul strângerii de fonduri.

Rezultate:

Datorită acestei burse am reuşit să creăm un instrument esenţial în desfăşurarea activităţii de strângere de fonduri. Acest soft permite stocarea, clasificarea şi utilizarea informaţiilor despre donatori şi sponsori, donaţii şi sponsorizări.

Direcţionează 3,5%
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS