Română | English | Italiano
AcasăDepartamenteDepartamentul Asistenţă socială
Casa Frenţiu
CANTINA SOCIALĂ

Contact

Caritas Eparhial Oradea

Adresă:

Str. Mihai Pavel nr. 3
410210 - Oradea, BH
ROMÂNIA

Telefon:

+40.359.418.212

Fax:

+40.359.418.211

Email:

caritaseparhial@yahoo.it

Departamente

„O masă caldă pentru cei săraci”

„O masă caldă pentru cei săraci”

„O masă caldă pentru cei săraci” este un serviciu oferit începând din octombrie 2006. În cadrul programului, zilnic, 30 de persoane, beneficiază gratuit de două feluri de mâncare gătită şi pâine, pe baza unui bon nominal netransmisibil, pe care persoanele îl primesc la începutul fiecărei luni.

Perioada de acordare a mesei calde este specificată în Planul personalizat de intervenţie, în funcţie de nevoile şi resursele de care dispune fiecare beneficiar în parte. De aceea, durata acordării mesei calde poate varia între o lună şi şase luni. Lunar, la şedinţele de intervizare a cazurilor, se reevaluează fiecare caz şi în măsura în care beneficiarul se încadrează în continuare în criteriile de selecţie prestabilite, se prelungeşte perioada de acordare a sprijinului. În anul 2008 au fost sprijinite 60 de persoane în total.

Pentru majoritatea beneficiarilor acest sprijin este principala şi singura masă zilnică. Este mâncarea ce îi ţine în viaţă şi suntem alături de beneficiari prin acest ajutor.

Oferind 30 de porţii de mâncare caldă, zilnic, ne asigurăm de faptul că 30 de persoane care întind mâna după o bucată de pâine nu sunt refuzate, 30 de persoane nu vor fura din buzunarele noastre pentru a-şi potoli foamea, 30 de persoane nu vor fi nevoite să scormonească în gunoiul aruncat. Pe lângă asigurarea unui minim necesar de hrană zilnică încercăm să vedem dacă persoana respectivă dispune de resurse interioare care pot fi puse în serviciul dezvoltării sale.

Considerăm că orice om merită să fie tratat uman, credem în potenţialul de dezvoltare a fiecărui om şi ştim că datoria noastră este să înţelegem slăbiciunile celor slabi nu să îi judecăm. Prin acest program noi oferim o şansă pentru persoanele care vor şi pot obţine o îmbunătăţire în calitatea vieţii şi întindem o mână de ajutor persoanelor care nu dispun de resursele necesare pentru îmbunătăţirea vieţii.

Pe lângă oferirea unei mese calde, aceste persoane pot beneficia, în funcţie de nevoile identificate, şi de:

- Sprijin pentru obţinerea unui act de identitate;

- Sprijin pentru obţinerea unui venit minim constant;

- Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă stabil;

- Sprijin pentru găsirea unor condiţii de locuit mai bune;

- Consiliere.

Costul zilnic al mesei calde pentru un beneficiar este de 10 lei.

Aceasta însemnă 300 lei/ lună/ beneficiar.

Adică 9. 000 lei/lună/program.

Fondurile necesare acestui program sunt asigurate din donaţii, principalul donator fiind Congregaţia Surorilor Misionare Franciscane.

Serviciul de asistenţă socială şi suport pentru familii şi persoanele aflate în dificultate

Activităţile derulate în cadrul serviciului au rădăcinile în misiunea organizaţiei. În anul 2008 am diversificat activităţile de care pot beneficia cei aflaţi la nevoie, cu scopul de a răspunde eficient nevoilor întâmpinate. Scopul principal al acestor activităţi vizează facilitarea rezolvării problemelor pentru redobândirea stabilităţii şi a independenţei financiare. Specificul serviciilor sociale prestate de către asociaţie este faptul, că răspundem nevoilor identificate de către fiecare persoană sau familie, individualizat. Beneficiarii care au fost sprijiniţi au trecut de o selecţie, unde principalul criteriu nu era lipsa resurselor. Au fost sprijinite familii şi persoane care, nu numai întâmpinau dificultăţi în acoperirea nevoilor de bază, ci s-au arătat motivate şi s-au implicat activ în rezolvarea problemelor.

Activităţile derulate nu doar răspund eficient nevoilor identificate în rândul familiilor, ci este şi o promovare a valorilor creştine prin fapte concrete.

În sprijinirea familiilor, profesionalismul şi caritatea se împletesc şi fac ca suportul oferit să cuprindă o categorie mai mare de persoane aflate la nevoie.

Distribuire de alimente

Distribuire de alimente

Printre nevoile primare, fizice ale unei persoane pe primul loc este asigurarea unei alimentaţii minime. Deşi pare că oferirea de pachete alimentare vizează în exclusivitate acoperirea acestei nevoi, am văzut, ca un rezultat al gestionării eficiente ale resurselor, într-adevăr, cât de mult poate ajuta un pachet alimentar în rezolvarea diferitelor probleme.

Pe toată perioada anului, 120 de familii au primit pachete alimentare de bază. Principalul scop cu care aceste pachete au fost distribuite este de a asigura hrana necesară familiei. Ca şi un efect indirect al acestui ajutor am contribuit la plata datoriilor, astfel prevenind acumularea unei sume care este imposibil de achitat; am asigurat dezvoltarea armonioasă a copilului din pântecul mamei, ca să nu se nască cu o întârziere greu recuperabilă, am asigurat frecventarea continuă a ciclului şcolar prin asigurarea alimentaţiei corespunzătoare, care este criteriul principal necesar concentrării la ore. Valoarea totală a alimentelor distribuite se ridică la 19.846 lei.

Distribuire de îmbrăcăminte

Distribuire de îmbrăcăminte

Fiecare familie sprijinită are dreptul o dată pe lună la un schimb de haine pentru fiecare membru de familie. Am oferit îmbrăcăminte corespunzătoare sezonului rece copiilor nou născuţi, copiilor care frecventează şcoala, familiilor ale căror buget lunar nu permite achiziţionarea de haine, persoanelor vârstnice şi persoanelor fără adăpost.

În anul 2008 au fost distribuită, cu sprijinul voluntarilor, îmbrăcăminte la 130 de familii, în valoare de 6.140 lei.

Pe parcursul anului am identificat o problemă majoră în ceea ce priveşte asigurarea hainelor adecvate la începerea anului şcolar. Caracteristica familiilor este aceea că niciuna dintre ele nu-şi permite alocarea unei sume oricât de mici pentru îmbrăcăminte, deoarece celelalte nevoi primează. Discutând cu părinţii, am aflat că, din cauza lipsei de îmbrăcăminte corespunzătoare, copii nu reuşesc să se integreze în colectivul clasei şi abandonează mai repede şcoala. Pentru a veni în sprijinul acestor familii am obţinut o finanţare nerambursabilă din partea Fundaţiei Principesa Margareta a României, ca atare au fost achiziţionate îmbrăcăminte şi încălţăminte, echipament sportiv pentru 10 copii, în perioada 15.10.2008 – 15.11.2008, în valoare de 2.350,00 lei.

Sprijin pentru nevoi specifice ale beneficiarilor

Sprijin pentru nevoi specifice ale beneficiarilor

Venirea pe lume a unui copil ar trebui să fie un motiv de bucurie. În familia unde asigurarea hranei este o problemă majoră, unde condiţiile de locuit sunt nesigure, unde nu este înţelegere, dragoste şi acceptare reciprocă între soţi, vestea venirii pe lume a unui copil nu este un motiv de bucurie.

În activitatea noastră am acordat anul aceasta un loc important sprijinirii copiilor, direct sau indirect. Am intervenit cu sprijin în familiile unde a existat dorinţa de a creşte copilul, în ciuda dificultăţilor întâmpinate.

De-a lungul anului am sprijinit 11 mame, pe perioada sarcinii, asigurând medicamentele, alimentaţia corespunzătoare şi facilitând accesul la servicii medicale gratuite. După naşterea copiilor am contribuit la asigurarea alimentaţiei corespunzătoare (lapte praf), am asigurat vestimentaţia adecvată pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Mamele au beneficiat de consiliere pentru a face faţă stresului zilnic şi provocărilor creşterii copiilor.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea nu numai că promovează dreptul la viaţă, ci şi susţine mamele în asigurarea condiţiilor adecvate creşterii unui copil.

Categoria socială cea mai vulnerabilă este reprezentată de copii. Însă această categorie are cel mai mare potenţial de dezvoltare. A investi în dezvoltarea copiilor înseamnă a asigura viitorul. Considerăm că educaţia corespunzătoare poate asigura un viitor sigur. Am sprijinit copiii şi pe familiile lor prin distribuirea de rechizite cu scopul de a preveni abandonul şcolar, să motivăm frecventarea unei forme de învăţământ.

În anul 2008 am asigurat rechizite şcolare necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţare-educare în valoare de 1.157,08 lei.

Obţinerea actelor de identitate

A oferi ajutor nu înseamnă a rezolva problemele persoanei, ci a ajuta să-şi rezolve singură problemele întâmpinate. Cel mai des întâlnit obstacol este lipsa actelor oficiale şi lipsa unui loc de muncă.

Obţinerea actului de identitate şi punerea în legalitate a persoanelor asistate se realizează prin colaborarea cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor (SPCLEP) Oradea. Alocând resursele financiare necesare, şi ca urmare a bunei colaborări cu acesta, 7 persoane şi-au redobândit identitatea şi pe plan legal, uneori după zeci de ani.

Activitatea principală legată de obţinerea stabilităţii şi independenţei este sprijinul oferit pentru găsirea unui loc de muncă stabil şi potrivit. Prin responsabilizarea şi motivarea beneficiarilor am sprijinit şi am încurajat eforturile depuse pentru găsirea unui loc de muncă adecvat pregătirii şi abilităţilor persoanei. În cadrul acestei activităţi au fost asistaţi 10 beneficiari.

Vizite la domiciliu

Vizite la domiciliu

Am sprijinit persoane şi familiile persoanelor suferinde prin asigurarea tratamentului corespunzător şi prin asigurarea materialelor igienico-sanitare cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii persoanelor vârstnice am asigurat lemne de foc pe perioada anotimpului friguros pentru 5 persoane singure care, fără sprijinul nostru, ar fi fost nevoite să suporte frigul din casă, fără posibilitatea de a-şi încălzi locuinţa măcar seara. De asemenea, am creat condiţiile necesare pregătirii mâncării prin umplerea buteliilor.

Pe lângă ajutorul material pentru medicamentele necesare sau pentru asigurarea traiului zilnic, am oferit suport persoanelor vârstnice, singure, prin vizitarea lor periodică. Îngrijirea relaţiilor între generaţii nu mai este considerată o valoare, o familie neglijează tot mai des îngrijirea persoanei în vârstă, care este uneori şi bolnavă. Nimic nu este mai trist decât imaginea persoanei cu experienţă de viaţă, care este desconsiderată, este înlăturată, ca un obiect care nu mai funcţionează şi care este considerată o povară pentru familie.

Noi am venit în sprijinul persoanelor care suferă de singurătate, de lipsa aprecierii, de lipsa afecţiunii, de dorul după persoanele îndrăgite, care nu le vizitează, nu le sună.

Vizitând aceste persoane bolnave am identificat nevoia şi posibilitatea implicării mai active în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor suferinde. Ne propunem ca anul viitor să dezvoltăm un serviciu destinat acestor categorii de beneficiari, care să poate oferi îngrijire medicală şi suport social adecvat nevoilor şi cerinţelor speciale.

Direcţionează 3,5%
IEŞI DIN TIPAR!

DUŞURI SOCIALE
Susţine-ne!
Dezvoltat de: Azatech | Valid: XHTML | Valid: CSS